Verschil tussen een opleiding voor web development en een opleiding voor loodgieters

Het vinden van een baan begint bij een goede opleiding. Er is een groot verschil in opleidingen als gekeken wordt naar de duur en lesgeld. Ook de vooropleiding en de arbeidsmarkt (is er wel vraag naar?) spelen hierbij een belangrijke rol. Als webdeveloper ben je belast met het ontwerpen van websites en het beheer ervan terwijl een loodgieter zich bezig houdt met installatie en onderhoud van waterleiding, verwarming en sanitair.

Wat zijn de vereisten en opleidingsmogelijkheden voor web development?

Om een carrière te starten als webdeveloper is een gedegen opleiding nodig. Deze wordt door verschillende opleidingsinstituten en instanties geboden. De vereiste voorkennis is over het algemeen het kunnen omgaan met grafische programma’s en ruime ervaring van het internet. Ook is het handig als je al op de hoogte bent van HTML (programma taal voor het opstellen van documenten). Naast deze technische voorkennis is het hebben van creativiteit een vereiste. Elke website verschilt immers en ligt het aan de webdeveloper om een site te ontwerpen dat zich onderscheidt van de rest en ook nog voldoet aan de eisen van de opdrachtgevers.
Indien je al aan deze eisen voldoet kan de opleiding web development worden gevolgd. Op het internet zijn de verschillende instanties te vinden die de opleiding verzorgen. De cursusduur varieert van 2 tot 4 maanden waarbij ook het cursusbedrag verschilt. Tijdens de opleiding wordt je je bijgebracht hoe om te gaan met databases, het leren van computerprogramma taal en het om te gaan met servers.

Wat houdt een loodgieters opleiding in en wat zijn de vereisten?

Om tot loodgieter opgeleid te worden vereisen de meeste opleidingsinstituten een MBO vooropleiding installatietechniek. Er zijn ook instanties die geen vooropleiding vereisen. De door hun aangeboden opleidingen zijn dan wel op een lager niveau en zijn ook vaker gericht op 1 aspect van het vak b.v. reparatie van CV ketels. Verder wordt kennis bijgebracht over de gebruikte gereedschappen en materialen. Uiteraard ook de technische vaardigheden behorende bij het vak en ook nog de veiligheidsvoorschriften die bij het uitoefenen van de werkzaamheden gelden. De duur van deze opleidingen is relatief korter. Het voordeel van deze opleidingen is wel dat het ideaal is voor mensen zonder een specifieke vooropleiding en je binnen een relatief korte tijd aan de slag kan als loodgieter.

Bij opleidingsinstituten waar er wel een vooropleiding is vereist duurt de studie ook veel langer. Reken maar op 3 tot 4 jaar. Deze opleidingen behandelen wel het compleet pakket aan werkzaamheden voor een goedkope loodgieter Den Haag. Ook het omgaan met een computer hoort er nu bij. Dit omdat de meeste installaties (verwarming, koeling) nu via de computer kunnen worden uitgelezen en opnieuw geprogrammeerd.

Er zijn dus grote verschillen tussen de opleiding voor web development en loodgieter. Behalve de vereiste vooropleiding is ook de cursusduur verschillend. Het lesgeld dat betaald moet worden verschilt sterk en hangt af van het opleidingsinstituut. Over het algemeen kost de opleiding web development wel meer. Voor beiden is er wel technisch inzicht en creativiteit vereist.

post

Website linken met Sociale Media

Elke winkelier of ander soortig ondernemer kan in het huidig tijdperk gebruik maken van de technologie. Dit heeft allemaal te maken met de behoefte van consumenten. Consumenten wensen vandaag de dag op hun comfort te leven, en niet voor elke ronde van inkomen richting de supermarkt te gaan.

Echter reist ook de vraag bij veel van zulke ondernemers, hoe zij gebruik moeten maken van de technologie om uiteindelijk hun klanten te bereiken. Hier komen vooral sociale media en websites bij kijken. Websites zijn met de komst van de World Wide Web de meest gebruikte bron van informatie geweest. Vele ondernemers hebben hiermee een begin gemaakt om hun klanten te voorzien van een betere service.

De te behandelen onderwerpen zijn:

 • Websites
 • Websites leren Bouwen
 • Sociale media

Websites

Een website is in de volksmond een webpagina dat in beginsel bedoeld is voor communicatie. De meeste websites in de wereld en ook in Nederland zijn bedoeld om lezers en bezoekers van informatie te voorzien. Je hebt natuurlijke enkele technische websites die alleen bedoeld zijn om zaken te doen of alleen voor de professionals bedoeld zijn, maar merendeel is bedoeld om informatie te verschaffen.

Websites leren Bouwen

Neem aan dat je al gereed bent om een website te willen opzetten. Je kunt natuurlijk een online cursus volgen. Dit kan zowel een betaalde als onbetaalde cursus zijn. er zijn een aantal instituten die dergelijke cursussen aanbieden. De betaalde cursussen kunnen echter heel prijzig uitmonden. Aanbevolen wordt om liever te starten met tutorial op bijvoorbeeld YouTube. Die kunnen een handige inleiding verschaffen. Een ander nadeel van het volgen van de betaalde cursussen is dat je zomaar heel veel tijd kwijt bent bij het volgen van de cursus. De meeste cursussen zijn tijd gebonden. Behalve tijdgebonden zijn die ook docent gebonden. Blijf je afhankelijk van een docent om te leren, hoe je een website in elkaar moet zetten, dan kan dat in hooguit zes manden gebeuren. Ben je klaar met deze cursussen, dan beschik je vaak ook niet over de volledige kennis om websites op te zetten. Het gaat dan om basis principes en methoden, terwijl je de extraatjes en leuke dingen misschien niet leert. Echter kunnen bij de online gratis cursussen bepaalde cursussen binnen een week zelfs worden afgerond.

Sociale media

Echter is met de komst van sociale media, een grote shift gekomen in de wijze waarop ondernemers moeten ondernemen. Vele gebruikers van het internet hebben met de komst van sociale media er simpel weg voor gekozen om minder websites te bezoeken, en meer gebruik te maken van sociale media. Vandaar ondernemers zich al een aantal jaren haasten om in de richting van sociale media over te stappen.

Daar sociale media de mogelijkheden bied om de websites te linken met hun media, bestaat er nu voldoende ruimte voor ondernemers om hun ondernemingen op een ander manier te draaien.

Dit hoeft dus niet te betekenen dat de ondernemer zijn website moet afschaffen of termineren. De website kan blijven voortbestaan, op sociale media. Sociale media wordt in deze gebruikt als een soort van link richting de website en vervolgens de diensten die op de website worden aangeboden.

post

Websites bouwen

Je kunt beheerder zijn van een aantal websites zonder daarvoor echt gestudeerd te hebben of een HTML of PHP taal te leren. Je hebt totaal geen kennis van nodig om een website op te zetten en te beheren. Wil je een eigen website bouwen, dan kunnen enkele tips in dit artikel een goede start zijn om in die richting op te gaan.

De te behandelen onderdelen in dit artikel zijn:

 • Websites
 • Leren Bouwen
 • Het doel van je website

Websites

Een website is in de volksmond een webpagina dat in beginsel bedoeld is voor communicatie. De meeste websites in de wereld en ook in Nederland zijn bedoeld om lezers en bezoekers van informatie te voorzien. Je hebt natuurlijke enkele technische websites die alleen bedoeld zijn om zaken te doen of alleen voor de professionals bedoeld zijn, maar merendeel is bedoeld om informatie te verschaffen.

Leren Bouwen

Neem aan dat je al gereed bent om een website te willen opzetten. Je kunt natuurlijk een online cursus volgen. Dit kan zowel een betaalde als onbetaalde cursus zijn. er zijn een aantal instituten die dergelijke cursussen aanbieden. De betaalde cursussen kunnen echter heel prijzig uitmonden. Aanbevolen wordt om liever te starten met tutorial op bijvoorbeeld YouTube. Die kunnen een handige inleiding verschaffen. Een ander nadeel van het volgen van de betaalde cursussen is dat je zomaar heel veel tijd kwijt bent bij het volgen van de cursus. De meeste cursussen zijn tijd gebonden. Behalve tijdgebonden zijn die ook docent gebonden. Blijf je afhankelijk van een docent om te leren, hoe je een website in elkaar moet zetten, dan kan dat in hooguit zes manden gebeuren. Ben je klaar met deze cursussen, dan beschik je vaak ook niet over de volledige kennis om websites op te zetten. Het gaat dan om basis principes en methoden, terwijl je de extraatjes en leuke dingen misschien niet leert. Echter kunnen bij de online gratis cursussen bepaalde cursussen binnen een week zelfs worden afgerond.

Het doel van je website

Weet je vervolgens al hoe je een website kunt bouwen, dan is het van belang om te weten wat voor een website je wilt bouwen en waarvoor je het wilt bouwen. Wil je een persoonlijke Blog hebben, een nieuwssite starten, of gewoon websites maken en verkopen voor anderen. Het vandaag de dag verkoopt, en bezoekers aantrekt zijn digitale nieuwssites. De andere sites kunnen ook bezoekers aantrekken, maar het hangt natuurlijk ook af van de behoefte aan de informatie welke jij op jou website ter beschikking stelt. Mensen wensen vooral geen gedateerde of oude informatie te hebben. Ook wenst men niet over niet-relevante informatie te beschikken. Verkoop je de websites, dan dien je er ook zeker van te zin dat er mensen zijn die de zaak willen gebruiken. Dan pas krijg je een potentiele koper voor jou website. Is jou site niet aantrekkelijk, dan lukt het je nooit om jou website te verkopen. Het is allemaal mogelijk, zolang je een goede basis hebt, en weet hoe allemaal om te gaan met de technologie.

Enkele interessante links:

https://www.youtube.com/watch?v=rkD380s6Gtk

post

Wat is Web development?

Web development is een breed begrip voor het ontwikkelen van websites voor op het Internet (World Wide Web) of een intranet (een eigen netwerk). Web development kan variëren van het ontwikkelen van de meest eenvoudige statische ‘s van eenvoudige teksten tot de meest complexe web-based internet applicaties, elektronische bedrijven en sociale netwerkdiensten. Een uitgebreidere opsomming van taken waar een webdeveloper over het algemeen  zich mee bezig houd is, onder meer web engineering, web design, web content ontwikkeling, cliënt liaison, cliënt-side / server-side scripting, webserver, netwerkbeveiliging configuratie en e-commerce ontwikkeling.

Web development onder professionals

Tussen web professionals, wordt onder “web development” verstaan de belangrijkste niet-design aspecten van het bouwen van websites: het schrijven, de opmaak en de codering. Voor grotere organisaties en bedrijven, kunnen web development teams bestaan uit mensen (web ontwikkelaars). Die volgen de standaarden zoals Agile methodieken op, bij het ontwikkelen van websites.

Kleinere organisaties

Kleinere organisaties hoeven alleen gebruik te maken van een enkele permanente of contractant ontwikkelaar. Web ontwikkeling kan een samenwerkingsverband tussen de afdelingen worden uitgevoerd in plaats van op het domein van een aangewezen afdeling. Er zijn 3 soorten van web development specialisaties, te weten: Front-End Developer, Back-End Developer, en Full Stack Developer.

Front-end development

Front-end development, ook wel bekend als client-side ontwikkeling is de praktijk van het produceren van HTML, CSS en Java Script voor een website of webapplicatie. Het is bedoel om een gebruiker te laten zien en interacties kan plegen. Het probleem waar front-end developers vaak mee geconfronteerd worden is het feit dat de tools waar zij vak mee werken, heel gauw veranderen en innoveren. Hierdoor dient een front-end developer in beginsel vrijblijvend te leren, om up to date te blijven.

Back-end developers

Back-end developers richten zich voornamelijk op het ontwikkelen en onderhouden van de kern functionele logica en de exploitatie van een software- of informatiesystemen. De belangrijkste taak of rol van een back-end developer is om te verzekeren dat de gegevens of diensten op het front-end systeem of software opgevraagd worden via programmatische middelen. Back-end developers creëren en onderhouden ook de gehele back-end, dat bestaat uit de kern applicatie logica, databases, data en applicatie-integratie, API en andere back-end processen. Bovendien consenteert de back-end developer ook op het testen en debuggen van elke back-end applicatie of systeem.

Een Full Stack Developer is in staat tot het uitvoeren van taken op elk niveau van de technische stack waar zij zich begeeft. Dit betekent:

 • Werken met systemen infrastructuur (weten welke hardware te vragen, welke OS te installeren, hoe het systeem voor te bereiden op afhankelijkheden van alle software)
 • Inzicht hebbeb, het creëren, manipuleren van databases
 • API / back-end code in een of meer talen, b.v. Ruby, Java, Python, etc.
 • Front-end code in een of meer talen, b.v. HTML, Javascript, Java, etc.
 • Project management / opdrachtgever van het werk, bijv. het verzamelen van eisen, het maken van technische specificaties en architectuur van documenten, het creëren van goede documentatie, het beheer van een projecten tijdlijn.