Verschil tussen een opleiding voor web development en een opleiding voor loodgieters

Het vinden van een baan begint bij een goede opleiding. Er is een groot verschil in opleidingen als gekeken wordt naar de duur en lesgeld. Ook de vooropleiding en de arbeidsmarkt (is er wel vraag naar?) spelen hierbij een belangrijke rol. Als webdeveloper ben je belast met het ontwerpen van websites en het beheer ervan terwijl een loodgieter zich bezig houdt met installatie en onderhoud van waterleiding, verwarming en sanitair.

Wat zijn de vereisten en opleidingsmogelijkheden voor web development?

Om een carrière te starten als webdeveloper is een gedegen opleiding nodig. Deze wordt door verschillende opleidingsinstituten en instanties geboden. De vereiste voorkennis is over het algemeen het kunnen omgaan met grafische programma’s en ruime ervaring van het internet. Ook is het handig als je al op de hoogte bent van HTML (programma taal voor het opstellen van documenten). Naast deze technische voorkennis is het hebben van creativiteit een vereiste. Elke website verschilt immers en ligt het aan de webdeveloper om een site te ontwerpen dat zich onderscheidt van de rest en ook nog voldoet aan de eisen van de opdrachtgevers.
Indien je al aan deze eisen voldoet kan de opleiding web development worden gevolgd. Op het internet zijn de verschillende instanties te vinden die de opleiding verzorgen. De cursusduur varieert van 2 tot 4 maanden waarbij ook het cursusbedrag verschilt. Tijdens de opleiding wordt je je bijgebracht hoe om te gaan met databases, het leren van computerprogramma taal en het om te gaan met servers.

Wat houdt een loodgieters opleiding in en wat zijn de vereisten?

Om tot loodgieter opgeleid te worden vereisen de meeste opleidingsinstituten een MBO vooropleiding installatietechniek. Er zijn ook instanties die geen vooropleiding vereisen. De door hun aangeboden opleidingen zijn dan wel op een lager niveau en zijn ook vaker gericht op 1 aspect van het vak b.v. reparatie van CV ketels. Verder wordt kennis bijgebracht over de gebruikte gereedschappen en materialen. Uiteraard ook de technische vaardigheden behorende bij het vak en ook nog de veiligheidsvoorschriften die bij het uitoefenen van de werkzaamheden gelden. De duur van deze opleidingen is relatief korter. Het voordeel van deze opleidingen is wel dat het ideaal is voor mensen zonder een specifieke vooropleiding en je binnen een relatief korte tijd aan de slag kan als loodgieter.

Bij opleidingsinstituten waar er wel een vooropleiding is vereist duurt de studie ook veel langer. Reken maar op 3 tot 4 jaar. Deze opleidingen behandelen wel het compleet pakket aan werkzaamheden voor een goedkope loodgieter Den Haag. Ook het omgaan met een computer hoort er nu bij. Dit omdat de meeste installaties (verwarming, koeling) nu via de computer kunnen worden uitgelezen en opnieuw geprogrammeerd.

Er zijn dus grote verschillen tussen de opleiding voor web development en loodgieter. Behalve de vereiste vooropleiding is ook de cursusduur verschillend. Het lesgeld dat betaald moet worden verschilt sterk en hangt af van het opleidingsinstituut. Over het algemeen kost de opleiding web development wel meer. Voor beiden is er wel technisch inzicht en creativiteit vereist.