post

Website linken met Sociale Media

Elke winkelier of ander soortig ondernemer kan in het huidig tijdperk gebruik maken van de technologie. Dit heeft allemaal te maken met de behoefte van consumenten. Consumenten wensen vandaag de dag op hun comfort te leven, en niet voor elke ronde van inkomen richting de supermarkt te gaan.

Echter reist ook de vraag bij veel van zulke ondernemers, hoe zij gebruik moeten maken van de technologie om uiteindelijk hun klanten te bereiken. Hier komen vooral sociale media en websites bij kijken. Websites zijn met de komst van de World Wide Web de meest gebruikte bron van informatie geweest. Vele ondernemers hebben hiermee een begin gemaakt om hun klanten te voorzien van een betere service.

De te behandelen onderwerpen zijn:

  • Websites
  • Websites leren Bouwen
  • Sociale media

Websites

Een website is in de volksmond een webpagina dat in beginsel bedoeld is voor communicatie. De meeste websites in de wereld en ook in Nederland zijn bedoeld om lezers en bezoekers van informatie te voorzien. Je hebt natuurlijke enkele technische websites die alleen bedoeld zijn om zaken te doen of alleen voor de professionals bedoeld zijn, maar merendeel is bedoeld om informatie te verschaffen.

Websites leren Bouwen

Neem aan dat je al gereed bent om een website te willen opzetten. Je kunt natuurlijk een online cursus volgen. Dit kan zowel een betaalde als onbetaalde cursus zijn. er zijn een aantal instituten die dergelijke cursussen aanbieden. De betaalde cursussen kunnen echter heel prijzig uitmonden. Aanbevolen wordt om liever te starten met tutorial op bijvoorbeeld YouTube. Die kunnen een handige inleiding verschaffen. Een ander nadeel van het volgen van de betaalde cursussen is dat je zomaar heel veel tijd kwijt bent bij het volgen van de cursus. De meeste cursussen zijn tijd gebonden. Behalve tijdgebonden zijn die ook docent gebonden. Blijf je afhankelijk van een docent om te leren, hoe je een website in elkaar moet zetten, dan kan dat in hooguit zes manden gebeuren. Ben je klaar met deze cursussen, dan beschik je vaak ook niet over de volledige kennis om websites op te zetten. Het gaat dan om basis principes en methoden, terwijl je de extraatjes en leuke dingen misschien niet leert. Echter kunnen bij de online gratis cursussen bepaalde cursussen binnen een week zelfs worden afgerond.

Sociale media

Echter is met de komst van sociale media, een grote shift gekomen in de wijze waarop ondernemers moeten ondernemen. Vele gebruikers van het internet hebben met de komst van sociale media er simpel weg voor gekozen om minder websites te bezoeken, en meer gebruik te maken van sociale media. Vandaar ondernemers zich al een aantal jaren haasten om in de richting van sociale media over te stappen.

Daar sociale media de mogelijkheden bied om de websites te linken met hun media, bestaat er nu voldoende ruimte voor ondernemers om hun ondernemingen op een ander manier te draaien.

Dit hoeft dus niet te betekenen dat de ondernemer zijn website moet afschaffen of termineren. De website kan blijven voortbestaan, op sociale media. Sociale media wordt in deze gebruikt als een soort van link richting de website en vervolgens de diensten die op de website worden aangeboden.

post

Websites bouwen

Je kunt beheerder zijn van een aantal websites zonder daarvoor echt gestudeerd te hebben of een HTML of PHP taal te leren. Je hebt totaal geen kennis van nodig om een website op te zetten en te beheren. Wil je een eigen website bouwen, dan kunnen enkele tips in dit artikel een goede start zijn om in die richting op te gaan.

De te behandelen onderdelen in dit artikel zijn:

  • Websites
  • Leren Bouwen
  • Het doel van je website

Websites

Een website is in de volksmond een webpagina dat in beginsel bedoeld is voor communicatie. De meeste websites in de wereld en ook in Nederland zijn bedoeld om lezers en bezoekers van informatie te voorzien. Je hebt natuurlijke enkele technische websites die alleen bedoeld zijn om zaken te doen of alleen voor de professionals bedoeld zijn, maar merendeel is bedoeld om informatie te verschaffen.

Leren Bouwen

Neem aan dat je al gereed bent om een website te willen opzetten. Je kunt natuurlijk een online cursus volgen. Dit kan zowel een betaalde als onbetaalde cursus zijn. er zijn een aantal instituten die dergelijke cursussen aanbieden. De betaalde cursussen kunnen echter heel prijzig uitmonden. Aanbevolen wordt om liever te starten met tutorial op bijvoorbeeld YouTube. Die kunnen een handige inleiding verschaffen. Een ander nadeel van het volgen van de betaalde cursussen is dat je zomaar heel veel tijd kwijt bent bij het volgen van de cursus. De meeste cursussen zijn tijd gebonden. Behalve tijdgebonden zijn die ook docent gebonden. Blijf je afhankelijk van een docent om te leren, hoe je een website in elkaar moet zetten, dan kan dat in hooguit zes manden gebeuren. Ben je klaar met deze cursussen, dan beschik je vaak ook niet over de volledige kennis om websites op te zetten. Het gaat dan om basis principes en methoden, terwijl je de extraatjes en leuke dingen misschien niet leert. Echter kunnen bij de online gratis cursussen bepaalde cursussen binnen een week zelfs worden afgerond.

Het doel van je website

Weet je vervolgens al hoe je een website kunt bouwen, dan is het van belang om te weten wat voor een website je wilt bouwen en waarvoor je het wilt bouwen. Wil je een persoonlijke Blog hebben, een nieuwssite starten, of gewoon websites maken en verkopen voor anderen. Het vandaag de dag verkoopt, en bezoekers aantrekt zijn digitale nieuwssites. De andere sites kunnen ook bezoekers aantrekken, maar het hangt natuurlijk ook af van de behoefte aan de informatie welke jij op jou website ter beschikking stelt. Mensen wensen vooral geen gedateerde of oude informatie te hebben. Ook wenst men niet over niet-relevante informatie te beschikken. Verkoop je de websites, dan dien je er ook zeker van te zin dat er mensen zijn die de zaak willen gebruiken. Dan pas krijg je een potentiele koper voor jou website. Is jou site niet aantrekkelijk, dan lukt het je nooit om jou website te verkopen. Het is allemaal mogelijk, zolang je een goede basis hebt, en weet hoe allemaal om te gaan met de technologie.

Enkele interessante links:

https://www.youtube.com/watch?v=rkD380s6Gtk