post

Wat is Web development?

Web development is een breed begrip voor het ontwikkelen van websites voor op het Internet (World Wide Web) of een intranet (een eigen netwerk). Web development kan variëren van het ontwikkelen van de meest eenvoudige statische ‘s van eenvoudige teksten tot de meest complexe web-based internet applicaties, elektronische bedrijven en sociale netwerkdiensten. Een uitgebreidere opsomming van taken waar een webdeveloper over het algemeen  zich mee bezig houd is, onder meer web engineering, web design, web content ontwikkeling, cliënt liaison, cliënt-side / server-side scripting, webserver, netwerkbeveiliging configuratie en e-commerce ontwikkeling.

Web development onder professionals

Tussen web professionals, wordt onder “web development” verstaan de belangrijkste niet-design aspecten van het bouwen van websites: het schrijven, de opmaak en de codering. Voor grotere organisaties en bedrijven, kunnen web development teams bestaan uit mensen (web ontwikkelaars). Die volgen de standaarden zoals Agile methodieken op, bij het ontwikkelen van websites.

Kleinere organisaties

Kleinere organisaties hoeven alleen gebruik te maken van een enkele permanente of contractant ontwikkelaar. Web ontwikkeling kan een samenwerkingsverband tussen de afdelingen worden uitgevoerd in plaats van op het domein van een aangewezen afdeling. Er zijn 3 soorten van web development specialisaties, te weten: Front-End Developer, Back-End Developer, en Full Stack Developer.

Front-end development

Front-end development, ook wel bekend als client-side ontwikkeling is de praktijk van het produceren van HTML, CSS en Java Script voor een website of webapplicatie. Het is bedoel om een gebruiker te laten zien en interacties kan plegen. Het probleem waar front-end developers vaak mee geconfronteerd worden is het feit dat de tools waar zij vak mee werken, heel gauw veranderen en innoveren. Hierdoor dient een front-end developer in beginsel vrijblijvend te leren, om up to date te blijven.

Back-end developers

Back-end developers richten zich voornamelijk op het ontwikkelen en onderhouden van de kern functionele logica en de exploitatie van een software- of informatiesystemen. De belangrijkste taak of rol van een back-end developer is om te verzekeren dat de gegevens of diensten op het front-end systeem of software opgevraagd worden via programmatische middelen. Back-end developers creëren en onderhouden ook de gehele back-end, dat bestaat uit de kern applicatie logica, databases, data en applicatie-integratie, API en andere back-end processen. Bovendien consenteert de back-end developer ook op het testen en debuggen van elke back-end applicatie of systeem.

Een Full Stack Developer is in staat tot het uitvoeren van taken op elk niveau van de technische stack waar zij zich begeeft. Dit betekent:

  • Werken met systemen infrastructuur (weten welke hardware te vragen, welke OS te installeren, hoe het systeem voor te bereiden op afhankelijkheden van alle software)
  • Inzicht hebbeb, het creëren, manipuleren van databases
  • API / back-end code in een of meer talen, b.v. Ruby, Java, Python, etc.
  • Front-end code in een of meer talen, b.v. HTML, Javascript, Java, etc.
  • Project management / opdrachtgever van het werk, bijv. het verzamelen van eisen, het maken van technische specificaties en architectuur van documenten, het creëren van goede documentatie, het beheer van een projecten tijdlijn.